De aanleiding voor het starten van een therapie-traject kan liggen in een ingrijpende gebeurtenis in je leven zoals

een scheiding, het overlijden van een dierbare, ontslag

of de constatering van een ernstige ziekte.


Vaak is de aanleiding echter niet zo duidelijk aanwijsbaar,

maar heb je al langer het gevoel dat je niet leeft zoals je

graag wilt.

Ervaar je een zekere onvrede over hoe je met bepaalde situaties omgaat?

Wellicht heb je je zo aangepast aan de vragen en eisen van je omgeving, dat je het contact met jouw diepere wensen en verlangens bent kwijtgeraakt.


Dit kan zich uiten in:


    - innerlijke leegte

    - perfectionisme, te hard werken

    - inspiratie in je leven missen

    - problemen op het gebied van seksualiteit

    - het idee hebben dat anderen je leven bepalen

    - onzekerheid, besluiteloosheid

    - veel negatieve zelfkritiek hebben   

    - moeilijk je emoties en gevoelens kunnen uiten

    - je vaak moe en lusteloos voelen, zonder medische oorzaak

    - terugkerende problemen in je relatie(s)   

    - altijd de rots in de branding zijn

    - gevoelens van eenzaamheidvoor wie?

voor wie?            visie            werkwijze           praktisch