In individuele therapie bied ik je de mogelijkheid om in een veilige en respectvolle omgeving te onderzoeken wat jou beweegt in het leven. Het startpunt ligt bij wat voor jou in het hier en nu aandacht vraagt.

Door naar de beleving van dit onderwerp te gaan (er niet alleen over te blijven praten), door zonder oordeel je gevoel toe te laten en de gewaarwordingen in je lichaam serieus te nemen, kun je werkelijk onderzoeken wat er speelt en kan je oorspronkelijke energie weer gaan stromen,

Dit vraagt bereidheid om met de grootst mogelijke vriendelijkheid en nieuwsgierigheid naar jezelf te kijken, de moed om te voelen wat je liever wegstopt en liefdevolle aandacht om dat wat zich ontvouwen wil, toe te laten.

Je krijgt op een dieper niveau weet van je gedrag, doordat je ook fysiek en emotioneel aangesproken wordt.


Werkvormen die ik gebruik zijn ondermeer: focussen, dialoog om je interne overtuigingen helder te maken, regressie als middel om on-affe zaken te verwerken, lichaamswerk, werken met dromen en visualisaties om je onderbewuste aan het woord te laten.


Ik vind het belangrijk om voldoende tijd te nemen om stil te staan bij de gewaarwordingen waar je in het dagelijks leven gemakshalve aan voorbij gaat en te onderzoeken wat deze teweeg brengen.











werkwijze

voor wie?            visie            werkwijze           praktisch